Dziedziny i dyscypliny na studiach doktoranckich

Studia doktoranckie prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w następujących dziedzinach i dyscyplinach naukowych:

 1. na Wydziale Farmaceutycznym w dziedzinie nauk farmaceutycznych;
 2. na Wydziale Lekarskim w dziedzinie nauk medycznych w zakresie dyscyplin naukowych:
  – medycyny,
  – biologii medycznej,
  – stomatologii,
 3. na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w dziedzinie nauk  medycznych w zakresie dyscypliny naukowej medycyny;
 4. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w dziedzinie:
  a) nauk medycznych w zakresie dyscyplin naukowych:
  – biologii medycznej,
  – medycyny,
  b) nauk o zdrowiu
 5. na Wydziale Wojskowo – Lekarskim w dziedzinie nauk medycznych w zakresie dyscyplin naukowych:
  – biologii medycznej,
  – medycyny,
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory