Konkurs stypendium Fundacji Polpharma 2016-2017

Posted Opublikowane przez Studium Doktoranckie w Dla młodych naukowców
Paź
3

Studium Doktoranckie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe w Konkursie Naukowej Fundacji Polpharmy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Studium Doktoranckim Plac Hallera 1; II piętro; pokój 237 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r. (środa).

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 1() stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej.

Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:

  • założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
  • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
  • dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)

Uwzględniając te kryteria uczelnie są zobowiązane do ułożenia listy rankingowej zgłaszanych wniosków.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nic będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji: http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Decyzję o przekazaniu do Fundacji kompletnych, wypełnionych na formularzu wniosków podejmuje rektor Uczelni.

O terminie odbioru wniosków, które nic zostaną przekazane do Fundacji, Studium Doktoranckie poinformuje doktorantów pocztą e-mailową.

Wniosek konkursowy

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory