Plan zajęć – niestacjonarne

Uwaga

doktoranci, którzy nie przystąpili do zaliczenia z przedmiotu „Uwarunkowania prawne przeprowadzania eksperymentów medycznych” prowadzonego przez prof. Rafała Kubiaka, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 19.04.2017r. (środa) o godzinie 16.30 ul. Lindleya 6. 

Forma zaliczenia  ma charakter pisemny.

Indeksy należy dostarczyć do Studium Doktoranckiego, do wpisania oceny przez p. Profesora Rafała Kubiaka.

 

Informacja w sprawie wypracowania pensum dydaktycznego w roku ak. 2016/2017

Plany zajęć na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku ak. 2016/2017

Dla I roku

Dla II roku

Dla III roku

 

 

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory