Plan zajęć – niestacjonarne

I rok

II rok

  • Uwarunkowania Prawne – UWAGA!!! EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 LUTEGO 2019 ROKU O GODZINIE 18:00 W AULI ZACHODNIEJ CKD, UL. POMORSKA 251 (prosimy o zabraniu na egzamin dowodu osobistego).
    Drugi termin egzaminu z Uwarunkowań Prawnych to 5 marca, godz. 17.00, Zakład Prawa Medycznego, ul. Lindleya 6, I piętro, pok. 104. Forma zaliczenia pisemna, trzy pytania opisowe. 
    UWAGA!!! Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność na kolokwium, które odbyło się w dniu 7.02.2019 r.

III rok

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory