Plan zajęć – stacjonarne

I rok

 • Szkolenie BHP
 • Podstawy dydaktyki
 • Uwarunkowania prawne – UWAGA!!! TERMIN EGZAMINU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 LUTEGO 2019 ROKU W GODZINACH GRUPA I – 17:00-18:00 i GRUPA II – 18:00-19:00 W AULI ZACHODNIEJ CKD. JESTEŚCIE PAŃSTWO PODZIELENI NA DWIE GRUPY. PODZIAŁ NA GRUPY WEDŁUG LISTY.
  Drugi termin egzaminu z Uwarunkowań Prawnych to 5 marca, godz. 17.00, Zakład Prawa Medycznego, ul. Lindleya 6, I piętro, pok. 104. Forma zaliczenia pisemna, trzy pytania opisowe.
  UWAGA!!! Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność na kolokwium, które odbyło się w dniu 7.02.2019 r.
 • Zasady prowadzenia badań  miejsce i termin egzaminu to:  Aula Zachodnia data 22.02.2019 r. w godz. 13.00-14.30.
 • Informatyka  – UWAGA! ZMIANA MIEJSCA ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ!!!
 • Statystyka – UWAGA! ZMIANA MIEJSCA ODBYWANIA ZAJĘĆ,w dniu 23 maja (najbliższy czwartek) dla grup 9 i 10 rozpoczną się o godz.8.00 a nie tak jak pierwotnie zaplanowano czyli o godz.9.00, sale pozostają bez zmian (Żeligowskiego 7/9,II piętro, s. 239 i 240) .


 • Informacja naukowa

II rok

III rok

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory