Plan zajęć – stacjonarne

UWAGA! Dodatkowy egzamin z przedmiotu „Uwarunkowania prawne prowadzenia eksperymentów medycznych” odbędzie się w dniu 20 lutego 2018r. o godzinie 16:30, ul. Lindleya 6, sala 204.

 

I rok

 • Szkolenie BHP
 • Podstawy dydaktyki / zmiana daty – UWAGA ZAJĘCIA Z 10 LISTOPADA PRZEŁOŻONE NA 7 LISTOPADA (ZMIANA GODZIN)
 • Uwarunkowania prawne
  UWAGA! Egzamin z przedmiotu „Uwarunkowania prawne prowadzenia eksperymentów medycznych” odbędzie sie w dniu 1 lutego 2018r. w Auli Zachodnia CKD. Doktoranci podzieleni sa na dwie grupy:
  I grupa, godzina 17:00 – doktoranci posiadajacy nazwiska od litery A do litery M (włącznie);
  II grupa, godzina 18:00 – doktoranci posiadający nazwiska od litery N do litery Ż.
 • Zasady prowadzenia badań
 • Informatyka
 • Statystyka
 • Informacja naukowa

II rok

III rok

 • Historia Medycyny
 • Socjologia – Uwaga! Doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu zobowiązani sa decyzją Dziekana Wydziału do odbycia na III roku zajęć tylko z Socjologii, tym samym nie dokonują wyboru między Historią Medycyny a Filozofią ! Lista doktorantów poniżej.
  Lista doktorantów
 • Filozofia – UWAGA ZMIANA MIEJSCA ODBYWANIA ZAJĘĆ
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory