Plan zajęć – stacjonarne

I rok

 • Szkolenie BHP
 • Podstawy dydaktyki / zmiana adresu
 • Uwarunkowania prawne
  Zajęcia z przedmiotu Zasady Prowadzenia Badań Naukowych będą aktywne do zapisu w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie strony internetowej, jak tylko otrzymamy informację z terminami zajęć niezwłocznie będą umieszczone na stronie.

II rok

 • Prawo medyczne
  na III roku zgodnie z harmonogramem studiów doktoranckich obowiązuję Państwa jeden z przedmiotów do wyboru Język Angielski lub Prawo Medyczne . Zapisy na Prawo Medyczne w październiku 2017, a zapisy na Język Angielski w semetrze letnim.

III rok

 • Historia Medycyny
  Uwaga! Doktoranci Wydziału Nauk o Zdrowiu zobowiązani sa decyzją Dziekana Wydziału do odbycia na III roku zajęć tylko z Socjologii, tym samym nie dokonują wyboru między Historią Medycyny a Filozofią ! Lista doktorantów poniżej.
  Lista doktorantów
 • Filozofia
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory