Plan zajęć – stacjonarne

Uwaga

doktoranci, którzy nie przystąpili do zaliczenia z przedmiotu „Uwarunkowania prawne przeprowadzania eksperymentów medycznych” prowadzonego przez prof. Rafała Kubiaka, proszeni są o zgłoszenie się w dniu 19.04.2017r. (środa) o godzinie 16.30 ul. Lindleya 6. 

Forma zaliczenia  ma charakter pisemny.

Indeksy należy dostarczyć do Studium Doktoranckiego, do wpisania oceny przez p. Profesora Rafała Kubiaka.

 

Uwaga egzamin z uwarunkowań prawnych przeprowadzania eksperymentów medycznych p. Prof. Rafała Kubiaka odbędzie 1 lutego 2017r. w Auli Zachodniej CKD. ul. Pomorska 251 w godzinach 17.00 – tura I, 18.15 – tura II.

Lista doktorantów I roku podzielonych na grupy znajduje się poniżej. Jednocześnie doktoranci którzy robią program awansem proszeni są o dopisanie się do grup podczas egzaminu.

Grupy na egzamin…

 

Informacja w sprawie wypracowania pensum dydaktycznego w roku ak. 2016/2017

 

Plany zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku ak. 2016/17

Zajęcia dla I roku stacjonarnych studiów doktoranckich

Zajęcia dla II roku  stacjonarnych studiów doktoranckich

 

Zajęcia dla III roku stacjonarnych studiów doktoranckich

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory