Plan Zajęć

Uchwały Rady wydziałów

Opinie Rady Samorządu Doktorantów

Harmonogram zajęć

Charakterystyka

Plan Zajęć

Zarządzenie nr 82/2020
z dnia 7 września 2020 r.

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

UWAGA !!!
Zapisy na zajęcia odbywać się będą w nieprzekraczalnym terminie:

od 23.10.2019 r. (od godz. 00:00) do 25.10.2019 r. (do godz. 23:59)

Zapisy odbywają się elektronicznie na stronie: https://zapisy.umed.lodz.pl/

Do zalogowania potrzebne są dane dostępowe do konta Wirtualnej Uczelni.

W przypadku kilku grup w danym przedmiocie doktorant zobowiązany jest do zapisania się wyłącznie do jednej grupy.

W sytuacji gdy doktorant zapisze się do więcej niż jednej grupy w ramach jednego przedmiotu, Centrum Obsługi Doktorantów dokona usunięcia jednego z zapisów.

Sposób uzyskiwania zaliczeń:
– przedmiotów wynikających z planu zajęć doktoranci uzyskują w dwóch miejscach: w indeksie oraz na karcie egzaminacyjnej;
godzin dydaktycznych doktoranci uzyskują w dwóch miejscach: na sprawozdaniu rocznym oraz na karcie egzaminacyjnej;
seminariów doktoranckich doktoranci uzyskują w dwóch miejscach: na kartach potwierdzających zaliczenie seminariów oraz na karcie egzaminacyjnej.

Karty egzaminacyjne są do pobrania w Studium Doktoranckim.

stacjonarne niestacjonarne
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory