Rekrutacja

Kandydaci na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/18 nie dokonują opłaty rekrutacyjnej, ogłoszenie o naborze nie zawiera informacji o wysokości opłaty.  Kandydatów obowiązuje wyłącznie nowy druk PODANIA o przyjęcie na studia.

  1. Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 10 marca 2017 r.  w sprawie uruchomienia naboru na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone przez wydziały Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  na rok akademicki 2017/2018;
  2. Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018;
  3. Uchwała Senatu nr 55/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018;
  4. Uchwała Senatu nr 56/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad obliczania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatom na studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;

 

stacjonarne niestacjonarne
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory