Stypendia

Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ubiegający się o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

1)      przyjęci na I rok studiów doktoranckich składają wniosek o stypendium doktoranckie (DRUK) po ogłoszeniu listy przyjętych na stacjonarne studia doktoranckie tj. od 06.07.2018 do 16.08.2018.

2)      po I, II i wyższych latach stacjonarnych studiów doktoranckich składają wniosek o przyznanie stypendium (DRUK) wraz z indeksem oraz rocznym sprawozdaniem za rok akademicki 2017/2018;

w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2018 roku.

WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ODRĘCZNIE!
WNIOSEK ZŁOŻONY PO TERMINIE, NIE PODLEGA ROZPATRZENIU!

 

* * *

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019 może otrzymać doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

  1. przyjęty na pierwszy rok stacjonarnych studiów doktoranckich, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał co najmniej 26 punktów  po ogłoszeniu listy przyjęć tj. od 06.07.2018 r. (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2018);
  2.  po uzyskaniu zaliczenia I, II, III roku  studiów doktoranckich, który ze sprawozdania rocznego za rok 2017/2018 za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, uzyskał co najmniej 30 punktów (wniosek składa się w Studium Doktoranckim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2018);
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory