Wszystkie artykuły w Aktualności

Grant naukowy w II edycji konkursu BMF pt.: ‘MIKROBOTA W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH’.

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
15

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Naukowej Biocodex Microbiota Foundation uprzejmie informuję o możliwości pozyskania grantu naukowego w II edycji konkursu BMF pt.: ‘MIKROBOTA W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH’.

Kwota dotacji to 25 000 Euro.

Aplikacje mogą być nadsyłane do 31 października 2020 r. do godz. 24.00. na adres: application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Szczegóły w poniższym ogłoszeniu oraz na stronie projektu : https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Naukowej Biocodex Microbiota Foundation uprzejmie informuję o możliwości pozyskania grantu naukowego w II edycji konkursu BMF pt.: ‘MIKROBOTA W CHOROBACH CYWILIZACYJNYCH’.

Kwota dotacji to 25 000 Euro.

Aplikacje mogą być nadsyłane do 31 października 2020 r. do godz. 24.00. na adres: application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Szczegóły w poniższym ogłoszeniu oraz na stronie projektu : https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

Przewodniczącym Rady Naukowej konkursu jest Pan Profesor Jarosław Reguła.

I Interdyscyplinarna Konferencja „DocUMED” – termin zgłoszeń

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
14

Szanowni Państwo!

W związku z dużą ilością zapytań zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zgłoszeń na I Interdyscyplinarną Konferencję „DocUMED” do 5.10.2020r. oraz nadsyłania abstraktów do 10.10.2020r.

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2020 roku w Auli Zachodniej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Skierowana jest do doktorantów i młodych naukowców z zakresu medycyny, farmacji, biotechnologii, fizjoterapii, zdrowia publicznego, biochemii i nauk pokrewnych. Każdy uczestnik niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować swój dorobek naukowy oraz prace poglądowe.

Wszystkich zainteresowanych pragnę serdecznie zaprosić do rejestracji na naszą konferencję poprzez wypełnienie poniższego formularza: https://forms.gle/5JAxvsZi5vpUxkJL7

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wysyłania zgłoszeń już dziś!

Szczegóły wydarzenia i aktualności są na bieżąco udostępniane na naszej stronie http://doc.umed.pl/  oraz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Doc-UMED-107041027636177/

Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny Konferencji „DocUMED”

Komunikat w sprawie szkoleń z aplikacji AP 10: Projekty badawczo-naukowe

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
11

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „InterScienceCloud” (dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jak również mając na uwadze ciągły rozwój obszaru naukowego Uczelni, przygotowaliśmy dla Państwa Aplikację Procesową AP10, której celem jest usprawnienie procesu zgłaszania, realizacji i monitoringu projektów naukowo – badawczych, w szczególności:

 • projektów międzynarodowych dofinansowywanych w ramach programów /konkursów Komisji Europejskiej ( w tym EIT Health) oraz MNiSW,
 • projektów dofinansowanych w ramach Narodowego Centrum Nauki,
 • projektów strukturalnych dofinansowanych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Aplikacja umożliwi Państwu m.in.:

 • sprawne procedowanie wniosku bez konieczności przesyłania dokumentacji papierowej,
 • zgłaszanie pomysłów na projekty (dotyczy projektów z obszaru B+R),
 • bieżący monitoring i zarządzanie projektem, w oparciu o budżet zadaniowy i harmonogram realizacji,
 • możliwość wykorzystania innych dostępnych Aplikacji Procesowych, powiązanych z tym procesem.

Szkolenia

W celu ułatwienia Państwu obsługi przedmiotowej aplikacji, a także umożliwienia zapoznania się z jej funkcjonowaniem, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia, które są planowane w następujących terminach:

Terminy: 
29.09 (wtorek) – godz. 12-14
30.09 (środa) – godz. 10-12
27.10 (wtorek) – godz. 12-14
28.10 (środa) – godz. 10-12
17.11 (wtorek) – godz. 12-14
18.11 (środa) – godz. 10-12

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy będą odbywać się przez Intranet – kafelek zapisy na szkolenia – Szkolenie z aplikacji procesowej AP10 – projekty badawczo naukowe.

Zespół Ekspertów Merytorycznych

Cały czas jest również dostępny do Państwa dyspozycji Zespół Ekspertów Merytorycznych: 

 • Mateusz Szymczyk (projektów strukturalnych dofinansowanych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej): mateusz.szymczyk@umed.lodz.pl, tel.: +48 422725442
 • Kinga Zel (projekty międzynarodowe dofinansowywane w ramach programów /konkursów Komisji Europejskiej, w tym EIT Health oraz MNiSW): kinga.zel@umed.lodz.pl, tel.:  +48 797604088
 • Edyta Czerwińska (projekty w ramach Narodowego Centrum Nauki): edyta.czerwinska@umed.lodz.pl., tel: +48 422725443
 • Magdalena Orłowska (projekty w ramach Narodowego Centrum Nauki): magdalena.orlowska@umed.lodz.pl, tel.: +48 422725443

 

Instrukcja

Instrukcja do przedmiotowej Aplikacji jest dostępna na stronie: https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf

Industrialization Potential of Optics in Biomedicine

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
Wrz
7

An event you won’t want to miss!

Attend and/or submit your research for consideration: Present. Discuss. Learn.

We encourage you to consider attending in Industrialization Potential of Optics in Biomedicine conference I-POB 2020.

This event will bring opportunities for interaction between scientists, innovators, and entrepreneurs, including education on how to successfully run projects, start the company, and enter the global market.

The meeting will be especially instructive for junior researchers entrepreneurs and inventors interested in the development of novel imaging technologies.

After free registration, the participants have the opportunity to actively participate in the conference, allowing them to take part in discussions and the poster session. There is also the possibility of passive participation by watching streaming on Youtube and twitter platforms.

In case of presenting your work the submission will be reviewed carefully by a committee peers. Acceptance of your paper is a mark of professional excellence.

 

Meet some of our great speakers:

Nanolife SA, Switzerland

Yann Cotte

 

Morgridge Institute for Research, University of Wisconsin, USA

Melissa Scala

 

Harvard Medical, School, USA

Brett Bouma

 

Special abstract requirements (peer-review).

Due to the limitations of the online poster session formula, a limited number of submissions are available to be accepted. Therefore, the peer review process by the committee is introduced.

Submissions to this conference are due no later than 20 September 2020 and must include 2-page PDF summary (for committee review).

 

REGISTER NOW / SUBMIT YOUR PAPER

Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
Wrz
2

Szanowni doktoranci,

Zapraszamy na II edycję konferencji-

Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca – więcej informacji na stronie

http://www.creativetime.pl/konferencja-analiza-zagadnienia-analiza-wynikow.html
Rzeszów 17.10.2020, Łódź 24.10.2020
Konferencja organizowana jest  pod hasłem: „Doskonal swoje prezentacje i
wystąpienia”.
Rekrutacja do 16.09.2020

UWAGA: W przypadku nowych obostrzeń związanych z epidemią,
konferencja odbędzie się za pośrednictwem internetu,
(konferencja nie zostanie odwołana).

XIII SZKOŁA LETNIA INNOWACJI edycja online

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
Sie
24

Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości
3 – 4 września 2020 r.

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w
XIII Szkole Letniej Innowacji on-line.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Zagadnienie przewodnie Szkoły Letniej Innowacji to „Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości” – w szczególności obszary problemowe:

Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 • Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
 • Start-ups, spin-offs, spin-outs
 • Industry 4.0
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii
 • Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne dla zwiększenia innowacyjności MSP

 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna
 • Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
 • Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej
 • Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
 • Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość

 • Teorie i modele przedsiębiorczości
 • Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
 • Intencje i orientacja przedsiębiorcza firm i osób
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Innowacje społeczne

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami, profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich.

Przewidziana jest prezentacja doświadczonego promotora i recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pt. Na co recenzenci zwracają uwagę?

Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w wybranym webinarium:

 • Moja droga do doktoratu i obrona – wzloty i upadki
 • Przydatne narzędzia podczas pisania pracy, jak Mendeley zmienił moje życie
 • Doktorat wdrożeniowy, jak ugryźć taki temat?

Webinaria prowadzone będą przez profesorów i doktorów/doktorantów dzielących się doświadczeniami.

Rada Programowa:

prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak (przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), prof. dr hab. Robert Ciborowski (współprzewodniczący, Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński), prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki), prof. Dr hab. Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa), prof. UZ dr hab. Arkadiusz Śniadek (Uniwersytet Zielonogórski), Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz (Uniwersytet Łódzki), prof. UJK. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz, prof. UJK. dr hab. Jarosław Karpacz, dr Joanna Rudawska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego),
dr Anna Tórz (SOOIPP), Marzena Mażewska (SOOIPP).

Zespół organizacyjny:
dr Joanna Rudawska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jrudawska@ujk.edu.pl 
Joanna Szmigiel – SOOIPP, biuro@sooipp.org.pl 
Sprawy naukowe prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: zbm.wz@uni.lodz.pl

Informacje organizacyjne: 

Opłata za uczestnictwo:

Wariant 1.

 • uczestnictwo (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja) – 100,00 zł (członkowie SOOIPP – 50,00zł) – uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji

Wariant 2.

 • uczestnictwo z publikacją artykułu 20 pkt (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja oraz publikacja artykułu naukowego) – 600,00 zł
  (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową, 20 pkt za artykuł)

Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w czasopiśmie naukowym. W przypadku braku pozytywnej opinii recenzentów, uczestnik dostanie zwrot 450,00zł.

Artykuły po pozytywnej recenzji będą mogły zostać zamieszczone w czasopiśmie z listy MNiSW – 20 pkt.
OPTIMUM ECONOMIC STUDIEShttp://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj

Wariant 3

 • Uczestnictwo w Letniej Szkole Innowacji bez prezentacji i publikacji, udział w dniu konferencyjnym i webinariach – 50,00 zł

Wariant 4

 • uczestnictwo z publikacją artykułu 20 pkt (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja oraz publikacja artykułu naukowego) – 400,00 zł 
  (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową, 20 pkt za artykuł)

Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

Artykuły po pozytywnej recenzji będą mogły zostać zamieszczone w zbiorczej monografii pokonferencyjnej z listy MNiSW – 20 pkt (Wydawnictwo Archeagraph)

Opłata powinna zostać wpłacona na konto:
Bank Zachodni WBK IV/O Poznań 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530
Tytuł SLI_2020_Nazwisko

 • do 30.09.2020 – nadsyłanie artykułów w języku polskim (Wariant II, IV) – wytyczne do artykułów zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji i opłaty na wskazane adresy e-mailowe.
 • do 30.11.2020 – recenzje
 • pierwszy kwartał 2021 – wydanie publikacji

Serdecznie zapraszamy!

Prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak
Uniwersytet Łódzki, Wiceprezes SOOIPP

Prof. dr hab. Rober Ciborowski
Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach

Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości
3 – 4 września 2020 r.

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w
XIII Szkole Letniej Innowacji on-line.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Zagadnienie przewodnie Szkoły Letniej Innowacji to „Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości” – w szczególności obszary problemowe:

Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 • Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
 • Start-ups, spin-offs, spin-outs
 • Industry 4.0
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii
 • Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne dla zwiększenia innowacyjności MSP

 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna
 • Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
 • Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej
 • Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
 • Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość

 • Teorie i modele przedsiębiorczości
 • Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
 • Intencje i orientacja przedsiębiorcza firm i osób
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Innowacje społeczne

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami, profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich.

Przewidziana jest prezentacja doświadczonego promotora i recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pt. Na co recenzenci zwracają uwagę?

Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w wybranym webinarium:

 • Moja droga do doktoratu i obrona – wzloty i upadki
 • Przydatne narzędzia podczas pisania pracy, jak Mendeley zmienił moje życie
 • Doktorat wdrożeniowy, jak ugryźć taki temat?

Webinaria prowadzone będą przez profesorów i doktorów/doktorantów dzielących się doświadczeniami.

Rada Programowa:

prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak (przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), prof. dr hab. Robert Ciborowski (współprzewodniczący, Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński), prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki), prof. Dr hab. Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa), prof. UZ dr hab. Arkadiusz Śniadek (Uniwersytet Zielonogórski), Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz (Uniwersytet Łódzki), prof. UJK. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz, prof. UJK. dr hab. Jarosław Karpacz, dr Joanna Rudawska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego),
dr Anna Tórz (SOOIPP), Marzena Mażewska (SOOIPP).

Zespół organizacyjny:
dr Joanna Rudawska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, jrudawska@ujk.edu.pl 
Joanna Szmigiel – SOOIPP, biuro@sooipp.org.pl 
Sprawy naukowe prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak, 609 909 348, email: zbm.wz@uni.lodz.pl

Informacje organizacyjne: 

Opłata za uczestnictwo:

Wariant 1.

 • uczestnictwo (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja) – 100,00 zł (członkowie SOOIPP – 50,00zł) – uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji

Wariant 2.

 • uczestnictwo z publikacją artykułu 20 pkt (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja oraz publikacja artykułu naukowego) – 600,00 zł
  (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową, 20 pkt za artykuł)

Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w czasopiśmie naukowym. W przypadku braku pozytywnej opinii recenzentów, uczestnik dostanie zwrot 450,00zł.

Artykuły po pozytywnej recenzji będą mogły zostać zamieszczone w czasopiśmie z listy MNiSW – 20 pkt.
OPTIMUM ECONOMIC STUDIEShttp://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj

Wariant 3

 • Uczestnictwo w Letniej Szkole Innowacji bez prezentacji i publikacji, udział w dniu konferencyjnym i webinariach – 50,00 zł

Wariant 4

 • uczestnictwo z publikacją artykułu 20 pkt (przedstawienie prezentacji w formie online, webinaria, dyskusja oraz publikacja artykułu naukowego) – 400,00 zł 
  (uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową, 20 pkt za artykuł)

Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

Artykuły po pozytywnej recenzji będą mogły zostać zamieszczone w zbiorczej monografii pokonferencyjnej z listy MNiSW – 20 pkt (Wydawnictwo Archeagraph)

Opłata powinna zostać wpłacona na konto:
Bank Zachodni WBK IV/O Poznań 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530
Tytuł SLI_2020_Nazwisko

 • do 30.09.2020 – nadsyłanie artykułów w języku polskim (Wariant II, IV) – wytyczne do artykułów zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji i opłaty na wskazane adresy e-mailowe.
 • do 30.11.2020 – recenzje
 • pierwszy kwartał 2021 – wydanie publikacji

Serdecznie zapraszamy!

Prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak
Uniwersytet Łódzki, Wiceprezes SOOIPP

Prof. dr hab. Rober Ciborowski
Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach

Marzena Mażewska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „DocUMED

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
Sie
24

Szanowni Doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi! 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę Państwa serdecznie zaprosić do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Doc UMED” pod hasłem: „Libertas et ipsa scientia”.  

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2020 roku w Auli Zachodniej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  (ul. Pomorska 251, Łódź). 

Jest ona skierowana dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy oraz prace poglądowe.  

Udział w konferencji da Państwu możliwość zaprezentowania swoich badań przed większym gronem osób, zapoznania się z badaniami innych doktorantów, integracji ze środowiskiem akademickim oraz zebrania dodatkowych punktów do stypendium.  

Konferencja jest całkowicie bezpłatna, jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz nadesłanie abstraktów wystąpień.  

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/5JAxvsZi5vpUxkJL7 

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wysyłania zgłoszeń już dziś.
Rejestracja i przesyłanie abstraktów wystąpień odbywa się oddzielnie. Informacje o rejestracji dostępne są pod adresem: http://doc.umed.pl/rejestracja/  

Szczegóły wydarzenia i harmonogram są na bieżąco udostępniane na naszej stronie oraz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Doc-UMED-107041027636177/ 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Sie
7

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału wIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  Polimery w Medycynie

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2020 r. w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

W załączniku znajdują się informacje dotyczące uczestnictwa i szczegółowa tematyka konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 4 września 2020 r.

W przypadku pogorszenia sytuacji związanej z pandemią COVID-19 rozważamy organizację konferencji on-line.

Formuła wydarzenia będzie konsultowana na bieżąco z Komitetem Naukowym Konferencji tak, by była najkorzystniejsza dla wszystkich.

Uprzejmie prosimy również o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród pracowników Państwa jednostki
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu:
http://www.ibwch.lodz.pl/polimery-w-medycynie,41
A także w mediach społecznościowych na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2800625283501841/

Kontakt – sekretarz konferencji:
mgr Katarzyna Drużdż
k.druzdz@ibwch.lodz.pl
42 638 03 04

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2020

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Sie
7

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku.