Wszystkie artykuły w Aktualności

Nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
6

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie m.in. dla studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów, nauczycieli akademickich oraz innych osób zatrudnionych w uczelni.

Dodatkowe informacje na temat grup uprawnionych do bezpłatnych szczepień znajdują się w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021

Informacje o tym jak i gdzie się zaszczepić:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

O tym, że warto się szczepić przeciwko grypie, zwłaszcza w czasie pandemii, w rozmowie z PAP, przekonuje prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej:

https://www.mp.pl/pacjent/grypa/wiadomosci/245683,szczepienia-przeciwko-grypie-czesciowo-moga-chronic-przed-koronawirusami

Komunikat

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
29

Szanowni Doktoranci,

Uprzejmie informujemy o możliwości przedłużenia ważności elektronicznej legitymacji doktoranta na rok akademicki 2021/2022.

Zapisy na wizytę w COD odbywają się od dnia 01-10-2021 r. pod numerem 42 272 50 79,80,81, 82 (w godzinach pracy COD).

Doktorant zapisany na wizytę może przedłożyć do przedłużenia więcej niż jeden blankiet legitymacji.

Obsługa doktorantów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie maseczek.

Wykłady dla doktorantów w Łódzkim Towarzystwie Naukowym – 2021/2022

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności, Seminaria
Wrz
23

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni, prowadzonych przez profesorów – członków ŁTN i uruchomieniu w roku akademickim 2021/2022 XIII edycji tej alternatywnej formy kontaktu młodych naukowców z doświadczonymi badaczami.

Cykl wykładów 30-godzinnych (10 spotkań) zorganizowany pod wspólnym tytułem ” Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty (nie)zrównoważonego rozwoju”. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 16:00-19:00 w trybie bezpośrednich spotkań w siedzibie ŁTN. Obejmować będą wykład, dyskusję i spotkanie z profesorem prowadzącym wykład. W przypadku pogorszenia się warunków epidemicznych i wprowadzenia zaostrzeń sanitarnych będą prowadzone on-line

Zadeklarowane uczestnictwo w tym cyklu wykładów powinno skutkować przynajmniej 70 – procentową obecnością.
Zgłoszenie uczestnictwa Za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie www.ltn.lodz.pl. Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres biuro@ltn.lodz.pl; pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, tel. 661 626 200).

Termin zgłoszeń: do 15 października 2021 roku.

Rozpoczęcie wykładów: 28 października 2021 r. o godz. 16:00.
Uczestnictwo w cyklu wykładów ŁTN zalicza 30 godzin seminariów doktoranckich doktorantom studiów doktoranckich oraz 15 godzin doktorantom Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej 

Stypendia doktoranckie dla stypendystów pomostowych – trwa nabór wniosków

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
22

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości prowadzi nabór do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci, którzy podczas studiów I stopnia byli stypendystami pomostowymi. Wnioski on-line można składać do dnia 8 października 2021 roku.

Więcej informacji…

Stypendia doktoranckie PhDo – trwa nabór wniosków

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
22

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę z wybraną organizacją pozarządową. Aplikacje on-line można składać do 8 października.

Więcej informacji…

Oferta stypendialna dla młodych naukowców

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
3
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować zarówno doktoranci jak i osoby, które zakończyły przewód doktorski.

Obszary wsparcia to nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne i inne.

Aplikację można złożyć online do dnia 30 września 2021 r do godz. 12.00 CET.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki to zinstytucjonalizowana forma współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem funduszu jest inspirowanie i promowanie rozwoju współpracy między obywatelami i instytucjami w regionie, jak również między członkami V4 i innymi krajami.

Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
3
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022) reprezentujących różne dziedziny.

Podstawowe informacje:

 • okres: 12 miesięcy
 • ilość: do 4 stypendiów
 • wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego
 • wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

 Zasady rekrutacji:

Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie p. Agnieszka Arzt agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską e.dybcio@nawa.gov.pl. Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2022 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi, dotyczące wypełniania wniosków:

 • dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
 • w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
 • dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
 • konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
 • nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
 • nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
 • listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów.
 • należy podpisać formularz aplikacyjny i research plan
 • nie należy używać wzoru Europass cv

Stypendia DAAD dla studentów i pracowników

Posted Opublikowany przez Piotr Dolata in Aktualności
Sie
27

Stypendia są przeznaczone dla następujących grup:

 • Stypendia dla studentów i absolwentów
 • Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców
 • Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich
 • Stypendia dla byłych stypendystów

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl.

Pobierz broszurę

Konferencja DocUMed!

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Sie
11

Szanowne Doktorantki i Szanowni Doktoranci
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Bardzo serdecznie zapraszamy na drugą edycję Konferencji DocUMed! Rejestracja na Konferencję jest już otwarta, szczegóły znajdziecie na naszej stronie: http://doc.umed.pl/rejestracja-2/

Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed ma na celu przede wszystkim integrację społeczności doktorantów oraz stworzenie możliwości do nawiązywania współpracy naukowej w przyszłości.

Wyjątkowa inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom młodych naukowców – możliwość prezentacji zarówno prac oryginalnych, jak i poglądowych. Każdy doktorant niezależnie od stopnia zaawansowania badań może zaprezentować siebie i swój dorobek naukowy. Interdyscyplinarność konferencji stanowi również dodatkowe  kryterium zwiększające obszar tematyczny wydarzenia.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców i doktorantów, których obszar zainteresowań naukowych obejmuje dziedziny nauk: medycyna, farmacja, biotechnologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, biochemia i nauki pokrewne.

Formuła konferencji zakłada trzy rodzaje wystąpień: referat, flashposter oraz poster. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość wyboru formuły wystąpienia zgodnie z własnymi potrzebami.

link do fanpage na FB: https://www.facebook.com/Doc-UMED-107041027636177
link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2855205904746208

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2021_nabór do 31.08.2021

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Lip
27

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków w XXII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2020 roku:

 • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
 • rozprawy doktorskie;
 • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2021 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu wraz z formularzami wniosków i ogłoszeniem naboru.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.