Wszystkie artykuły w Aktualności

Weź udział w seminarium Otwarty UMED i poznaj nową politykę otwartości

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
17

W imieniu prof. Lucyny Woźniak, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Centrum Informacyjno-Bibliotecznego zapraszamy do udziału w seminarium Otwarty UMED, które odbędzie się 22 października 2018 r., w godz. 10.00-12:30, w CIB UM w Łodzi,
przy ul. Muszyńskiego 2, patio (1 piętro).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wdraża politykę otwartości, której zapisy obligują wszystkich pracowników do otwartego publikowania. Do 2020 r. wszystkie publikacje naukowe, będące wynikiem badań finansowanych z dotacji publicznych, muszą zostać opublikowane w modelu otwartym. Zgodnie z ogłoszonym Planem S instytucje finansujące badania, w tym Narodowe Centrum Nauki, będą wymagać pełnego i natychmiastowego dostępu do dofinansowanych publikacji badawczych. Podczas seminarium zaprezentujemy sposoby wdrażania nowej polityki otwartości, omówimy problemy i konsekwencje wprowadzania zasad otwartej nauki, a także zaprezentujemy powstające w uczelni rozwiązania, tworzone w ramach projektu #InterScienceCloud.

Poruszane podczas seminarium zagadnienia mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju uczelni, dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich pracowników,  w szczególności pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów.

Otwarty UMED – program Seminarium

 • Otwarcie
  prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • Otwarty dostęp (Open Access) wpływ na podstawowe  wskaźniki bibliometryczne
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Michał Polguj, Pełnomocnik ds. Otwartego Dostępu
 • Otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych w kontekście prawodawstwa UE i wytycznych MNiSW
  mgr inż. Witold Kozakiewicz, Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi
 • Otwarty UMED
  mgr Agnieszka Goszczyńska, starszy bibliotekarz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy zgłaszać drogą mailową: paulina.milewska@umed.lodz.pl

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
17

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Stypendyści  wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt.

Wnioski należy składać za pośrednictwem studium w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br..

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało  wpisane na listę stypendiów naukowych.

Inauguracja roku akademickiego InterChemMed

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
8

Zaproszenie na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego InterChemMed

 

Seminaria doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 – ZAPISY OD DNIA 04.10.2018

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności, Seminaria
Paź
2

ZAPISY OD DNIA 04.10.2018

Studium doktoranckie informuje, że rozpoczęły się zapisy na seminaria doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.

OFERTA ZAJĘĆ BĘDZIE NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANA

Link do strony logowania: http://doktoranckie.cit.umed.pl/

W pole PESEL i w pole HASŁO wpisujemy swój numer PESEL.

Po zalogowaniu do systemu widzimy listę dostępnych zajęć seminaryjnych. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat interesujących nas zajęć klikamy przycisk „szczegóły” z prawej strony.

W szczegółach widzimy: datę zajęć, nazwę jednostki prowadzącej zajęcia wraz z numerem kontaktowym, dokładny temat, miejsce odbywania zajęć, nazwiska prowadzących zajęcia, godziny zajęć i dzień tygodnia w którym odbywają się zajęcia.

UWAGA JEŻELI NIE ZOSTAŁA PODANA DATA SEMINARIÓW SYSTEM AUTOMATYCZNIE PODAJE DZIEŃ JAKO PONIEDZIAŁEK, NIE NALEŻY SIĘ TYM SUGEROWAĆ. W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ DATY NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA.

W celu zapisania się na interesujące nas zajęcia klikamy przycisk „Zapisz się”.

Doktorant, który zapisał się na zajęcia zobowiązany jest do ich odbycia. Oferta zajęć będzie na bieżąco aktualizowana. Zajęcia odbędą się jedynie w przypadku gdy grupa liczyć będzie przynajmniej 12 osób, przed terminem zajęć należy sprawdzić czy zapisała się wymagana liczba osób.

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
21

Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Stypendyści  wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt.

Wnioski przyjmowane są na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie  od 1 października do 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało  wpisane na listę stypendiów naukowych.

 

Wykłady dla doktorantów w Łódzkim Towarzystwie Naukowym

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
21

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni, prowadzonych przez profesorów –  członków ŁTN i uruchomieniu w roku akademickim 2018/2019 dziesiątej jego edycji.

Cykl wykładów  zorganizowany pod hasłem Prawda i postprawda w nauce, sztuce i w społeczeństwie podejmuje wiążące i najbardziej aktualne zagadnienia współczesnego świata, których poznanie powinno  spotkać się  z zainteresowaniem  doktorantów.

Zadeklarowane uczestnictwo w tym cyklu wykładów powinno skutkować przynajmniej 70 – procentową obecnością.

W przypadku chęci wzięcia udziału, prosimy o przesłanie/dostarczenie do siedziby ŁTN w terminie do 11 października br. wypełnionego formularza zgłoszenia.

Formularz można dostarczyć osobiście w siedzibie bądź wysłać mailem na adres: biuro@ltn.lodz.pl

Uczestnictwo w cyklu wykładów ŁTN zalicza 30 godzin seminariów doktoranckich.

Do pobrania:

KONKURS THREE MINUTE THESIS®

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Wrz
11

W 3 minuty możesz:

 • ugotować jajko na miękko…
 • zaparzyć zieloną herbatę…
 • umyć zęby…

 

Albo opowiedzieć o swoim doktoracie, zdobyć uznanie publiczności
i wygrać atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Three Minute Thesis® skierowanego do doktorantów łódzkich uczelni.

Startujący w konkursie doktoranci mają tylko 3 minuty i jeden slajd aby opowiedzieć o swoich, często bardzo skomplikowanych, pracach naukowych oraz ich znaczeniu dla społeczeństwa. Three Minute Thesis® stawia doktorantom wyzwanie przedstawienia swoich idei oraz odkryć naukowych w sposób zwięzły i zrozumiały dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Konkurs wygrywają najciekawsze prezentacje wybrane przez jury oraz publiczność.

Zgłoszenia przyjmowane są od 17 września, a rejestracja potrwa do 28 października 2018 r.

Więcej o konkursie na: www.threeminutethesis.pl, a także na facebook’u oraz youtube.

*Konkurs jest skierowany do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie nauki.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW ZA ROK 2017/2018

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Sie
16

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż termin składania dokumentów za rok 2017/2018 (indeks i sprawozdanie) wniosku o stypendium doktoranckie i projakościowe został przedłużony do dnia 17.08.2018 r. do godz 14,00.

 

UWAGA !!!

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Sie
2

Z UWAGI NA UPAŁY, DECYZJĄ KANCLERZA, STUDIUM DOKTORANCKIE PRACUJE DO GODZINY 14:00.