Wszystkie artykuły w Aktualności

Zaproszenie na spotkanie online z międzynarodowymi ekspertami na temat edukacji w erze COVID-19

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Maj
21

EDUCATION IN TIMES OF COVID-19: PROMOTING COMPETENCE, INCLUSIVITY AND COLLEGIALITY

prof. Andrea Olschewski (Medical University of Gratz, Austria)
Integrated curricula in medicine – how experience of setting up a new medical school can inform reform of existing programmes

prof. Stephanie Marshall (Queen Mary University of London, UK)
Stepping up to leadership in our COVID-19 educational response

25 maja (poniedziałek) 15.00 – 18.00
26 maja (wtorek) 16.00 – 18.00
(istnieje możliwość udziału w jednym dniu spotkania)

W dniach 25 i 26 maja naszą Uczelnię wirtualnie odwiedzą Profesor Andrea Olschewski i Profesor Stephanie Marshall. W ciągu dwudniowego cyklu wykładów i warsztatów online przybliżą tematykę nauczania w erze COVID-19, tworzenia programów nauczania oraz tego jak umiejętności przywódcze wspomagają proces kształcenia.

Profesor Olschewski pełniła funkcję Prorektora Johannes Kepler University w Linz (Austria), do której została powołana, aby stworzyć od podstaw Kierunek Lekarski  uczelni. Obecnie pełni tam funkcję Dziekana Wydziału Medycyny. Pani Profesor odpowiada również za utworzenie pierwszego programów szkoły doktorskiej w języku angielskim na University of Graz (Austria). Jako ekspert była odpowiedzialna za ewaluację programów kształcenia na uczelniach medycznych w Bayreuth i Baden-Würtenberg w Niemczech, jest ekspertem Estońskiej Agencji Akredytacyjnej EKKA.

Profesor Marshall pełni funkcję Prorektora  Uniwersytetu Queen Mary w Londynie. Jest ekspertem w zakresie doskonałości w nauczaniu (teaching excellence) oraz umiejętności przywódczych (leadership) w systemie edukacji. Jej książki z tej dziedziny są znane na całym świecie. Książka  “A Handbook for Leaders in Higher Education: Transforming Teaching and learning” jest najlepiej sprzedającą się publikacją z zakresu przywództwa edukacyjnego. Pani Profesor jest także współtwórczynią Global Teaching Excellence Award (https://www.heacademy.ac.uk/awards/global-teaching-excellence-award-2018) i przez wiele lat pełniła funkcję CEO Higher Education Acedemy – instytucji wzynaczającej standardy szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii.

Spotkania z naszymi ekspertami będą prowadzone w języku angielskim.

Ponieważ spotkania będą odbywać się na platformie webinaryjnej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału wypełniając ankietę: https://forms.gle/DerexUXAJV4HEiDh8.

Na adres mailowy podany w czasie rejestracji prześlemy Państwu link do webinarium.

UWAGA! Udział w warsztatach zalicza jeden dzień szkolenia z zakresu nauczania w dyscyplinach biomedycznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa i Państwa Współpracowników do udziału w spotkaniu!

Janusz Janczukowicz z Zespołem Centrum Edukacji Medycznej

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Maj
20

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego?fbclid=IwAR1GU0j33O_alLKEWDBjdMgazZ4bcNu21i7xdWeJNbc7ehbJja3h82X7RsY

Platforma do e-learningu MOODLE

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Maj
11


Zapraszamy do obejrzenia instrukcji korzystania z platformy e-learningowej MOODLE. Poniższy film prezentuje, jak krok po kroku zorganizować kursy e-learningowe, testy, quizy, zadania i ćwiczenia.Zapraszamy do obejrzenia i zachęcamy do korzystania!

 

Konferencja dla Młodych Naukowców

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Maj
11

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na NOWĄ Konferencję dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH – Wystąpienie Młodego Naukowca 20-21.06.2020.

http://www.creativetime.pl/ntwbn2020.html

Konkursy NCN – Opus 19, Preludium 19

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Maj
11

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 16 marca br. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS 19, i PRELUDIUM 19.

na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Wysokość kosztów pośrednich w obu konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r.o godz. 16.00, natomiast w dniu 5 czerwca br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków. Prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą składania wniosków w Umed .

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Wzory porozumień dla projektów realziowanych w grupie podmiotów [1]

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl.

Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.

Komplet dokumentów jaki należy złożyć w Centrum Wsparcia Nauki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ncn.cwn@umed.lodz.pl:

1. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu, podpisane odręcznie (skan) lub podpisem elektronicznym w standardzie PadES

2. Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Podmiotu – puste

3. Wniosek – pdf pobrany z OSF

4. Akceptacja wniosku przez bezpośredniego przełożonego, np. skan 1-ej strony podpisany przez Przełożonego. W przypadku Konkursu Preludium, jeśli załączone będzie oświadczenie Opiekuna Naukowego, podpis przełożonego nie jest już wymagany. W przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty możliwe są do pobrania po zablokowaniu wniosku do edycji z zakładki Elektroniczna Wysyłka Wniosku.

Prosimy o przesyłanie podpisanych dokumentów na adres:
ncn.cwn@umed.lodz.pl

Centrum Wsparcia Nauki

[1] Niezależnie od akceptacji formalnoprawnej wzoru, porozumienie musi zyskać akceptację formalnoprawną w swojej finalnej wersji.  W przypadku kiedy Umed jest Liderem, po uzupełnieniu danych oraz uzyskaniu opinii Partnera/Partnerów (ewentualne uwagi powinny być naniesione w sposób widoczny na treść porozumienia), prosimy o przesłanie prozumienia na adres: ncn.cwn@umed.lodz.pl. W przypadku kiedy Umed występuje jako Partner, proszę o przekazanie Liderowi wzoru porozumienia i dalej postępować w zależnosci od decyzji Lidera, pamiętając o konieczności akceptacji porozumienia przez naszą Kancelarię Prawną.

 

Komunikat

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Kwi
14

Szanowni Kierownicy, Promotorzy oraz Doktoranci

W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na podstawie zarządzenia nr 61/2014 z dnia 23 września 2014 w sprawie Instrukcji przechowywania i  wydawania kluczy do pomieszczeń i obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uprzejmie przypominam, że doktoranci w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej chcący korzystać z laboratoriów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a nie wskazani przez kierownika jednostki w wykazie osób uprawnionych do pobierania kluczy, mogą przebywać w laboratoriach wyłącznie pod opieką promotora lub promotora pomocniczego, zaś osoby uprawnione za zgodą opiekuna naukowego lub promotora.

Doktoranci korzystający z wyżej wymienionych pomieszczeń  w celu realizacji pracy naukowej lub badawczej  zobowiązani są do zachowania wszystkich środków ostrożności ograniczających do minimum ryzyko zarażenia się COVID- 19.

Zarządzenie w sprawie realizacji programów kształcenia na studiach doktoranckich oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Kwi
11

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów kształcenia na studiach doktoranckich oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie 2020/035

Aktualnie ogłoszone konkursy

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Kwi
9

200 mln zł trafi do polskich naukowców i przedsiębiorców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Co istotne, wypracowane rozwiązania w tym zakresie mają służyć nie tylko bieżącej pomocy, ale wpisywać się w szersze myślenie o bezpiecznej przyszłości.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja, a zakończy 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i zajmie do 90 dni.

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-koronawirusy-ogloszenie-konkursu-nr-51112020-62221/

Microsoft Teams – krok po kroku

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Mar
24

W nawiązaniu do Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość przygotowaliśmy dla Państwa serię filmów instruktażowych oraz poradników, które ułatwią pracę i zdalne nauczanie. Pierwszy film prezentuje narzędzie Office 365 – Microsoft Teams. Teams wspomaga pracę grupową poprzez udostępnienie przestrzeni roboczej umożliwiającej przekazywanie materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej oraz interakcję pomiędzy studentami a nauczycielem za pośrednictwem wideokonferencji. Poniższy film prezentuje, jak krok po kroku zorganizować zajęcia dydaktyczne czy spotkanie w formie wideokonferencji. Zapraszamy do obejrzenia i zachęcamy do korzystania!