Wszystkie artykuły w Aktualności

KOMUNIKAT SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Lis
21

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów naszej Uczelni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Doktorantów w dniu 5.12.2019r (czwartek). Pierwszy termin zebrania odbędzie się o godz. 18:00, drugi termin o godz 18:15 w sali 309, w gmachu Collegium Anatomicum przy ul. Narutowicza 60.

Podczas spotkania odbędzie się głosowanie nad przyjęciem zmian kosmetycznych do nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów, który uwzględnia wymagania Ustawy 2.0 dotyczące Uczestników Szkoły Doktorskiej. Także Prezydium  poinformuje o planowanych aktywnościach.

Po zakończeniu zebrania jest planowane SPOTKANIE INTEGRACYJNE.

Przypominamy, że Doktoranci zgłaszający się do głosowania zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji doktoranta.

Do zobaczenia wkrótce.

Igor Sokołowski
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komunikat Rektora w sprawie rejestracji w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Lis
20

REJESTRACJA INDYWIDUALNEGO KONTA W SYSTEMIE POLSKIEJ BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ (PBN) ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z KONTEM SYSTEMU ORCID i ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM INFORMACJI O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE POL-ON

Szanowni Państwo,

W celu prawidłowego sprawozdawania osiągnięć w przyszłej ewaluacji,  zobowiązuję nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową, doktorantów oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej do:

 1. Założenia własnego konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.
 2. Podłączenia konta w PBN z kontem w systemie ORCID (założonym według kryterium widoczności jako profil publiczny).
 3. Powiązania konta PBN i ORCID z rekordem osoby w systemie POL-on.

Wszystkie osoby z wyżej wymienionych grup mają obowiązek przesłania informacji o zakończonym procesie autentykacji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w terminie do 6 grudnia 2019 r. do Sekcji ds. POL-on na adres e-mail: polon@umed.lodz.pl.

Rektor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

INSTRUKCJA PBN.pdf

Wolne miejsca na szkolenie Scopus

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Lis
18
Serdecznie zapraszam doktorantów do wzięcia udziału w szkoleniu Scopus/Science Direct.  
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do Pani Pauliny Milewskiej( paulina.milewska@umed.lodz.pl)

Opis szkolenia:

Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi i firma Elsevier zapraszają na bezpłatne szkolenie (bezpłatne, wymagana rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona). Wyszukiwanie literatury naukowej oraz pełnych tekstów artykułów z użyciem baz Scopus i Science Direct

 • Omówienie zasobów bazy Scopus i ScienceDirect
 • Strategie prostego wyszukiwania literatury
 • Strategie zaawansowanego wyszukiwania literatury
 • Wyszukiwanie pełnych tekstów artykułów naukowych
 • Wyszukiwanie najlepszych recenzowanych czasopism naukowych
 • Analiza oraz mierniki bibliometryczne dostępne w bazie Scopus (H-index, CiteScore, SNIP, SJR)
 • Profile autorów oraz instytucji w bazie Scopus, a współpraca międzynarodowa
 • Dodatkowe opcje dostępne po zalogowaniu na własne konto: historia wyszukiwań, ustawianie alertów, zapisywanie artykułów itp. 
 • Przykłady on-line

Termin szkolenia
21.11.2019, godz. 9:00-11:00
Miejsce szkolenia
CKD, sala 1.02

Konkursy Narodowego Centrum Nauki: OPUS 18, SONATA 15 i PRELUDIUM 18 oraz PRELUDIUM BIS.

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
31

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 16 września 2019 r. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy OPUS18SONATA15 i PRELUDIUM18 oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

Formularze są już dostępne w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r., natomiast w dniu 9 grudnia br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku

Nowością we wnioskach jest PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI, który należy wypełnić. Pomocne mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.umed.pl/r-d-m/. Konsultacji w tym zakresie udziela mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, tel. (42)2725408.

Począwszy od tej edycji we wszystkich konkursach NCN koszty pośrednie będą wynosić 20%, ale w przeciwieństwie do poprzednich regulacji będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numery: (42) 272 54 43, 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

KOMUNIKAT

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
23

Centrum Obsługi Doktorantów zaprasza doktorantów, którzy złożyli wniosek o stypendium doktoranckie lub projakościowe na rok akademicki 2019/2020, a nie otrzymali decyzji droga pocztową, po odbiór decyzji do pokoju nr 237, II piętro przy Placu Hallera 1 w terminie do dnia 15 listopada  2019 r.

Nieodebranie decyzji w wyznaczonym terminie może spowodować wstrzymanie wypłat stypendiów 
 
 

Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
19

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji THORAX oraz studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mam zaszczyt zaprosić Państwa na Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2019, który odbędzie się w dn. 2 – 8 grudnia 2019 r. w Białymstoku.

Podczas tych kilku dni będziemy starali się zwrócić Państwa uwagę na znaczenie profilaktyki chorób nowotworowych oraz przybliżyć  nowoczesne standardy diagnostyki i terapii nowotworów.  

Przygotowujemy też  spotkania adresowane wyłącznie do lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów oraz doktorantów, spotykających się na co dzień z tematyką onkologii.

 W dniach 7 – 8 grudnia 2019 r. odbędą się:

 • Konkurs Prac Doktoranckich,

 • Konferencja Lekarska ONCOWEEK Współpraca zawodowa w leczeniu onkologicznym, podczas której skupimy się w szczególności na chorobach nowotworowych wieku dziecięcego oraz piersi i płuc,

 • Panel Vesaliusza – spotkanie o charakterze debaty z wybitnymi lekarzami  poświęcone roli medycyny w ich życiu – początkach i przebiegu kariery, zdobywaniu doświadczenia, a także trudnych momentach w pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z załącznikiem, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wydarzeń, a także do   odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2019: https://oncoweek.pl/wspolpraca-zespolowa-w-leczeniu-onkologicznym%E2%80%8B/  oraz strony na Facebooku: facebook.com/oncoweek/.

ONCOweek 2019 – KONFERENCJA LEKARSKA

Walne zgromadzenie doktorantów

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
15

W imieniu Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów naszej Uczelni do udziału w Walnym Zgromadzeniu Doktorantów w dniu 30.10.2018r. (środa) o godz. 18:00 w sali 309, w gmachu Collegium Anatomicum przy ul. Narutowicza 60.

Podczas spotkania odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów, który uwzględnia wymagania Ustawy 2.0 dotyczące Uczestników Szkoły Doktorskiej. Także Prezydium  poinformuje o planowanych aktywnościach m.in „Obiady Piątkowe”, Sylwester Doktorancki.

Po zakończeniu zebrania jest planowane SPOTKANIE INTEGRACYJNE, miejsce do ustalenia.

Przypominamy, że Doktoranci zgłaszający się do głosowania zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji doktoranta.

Wszelkie uwagi w sprawie załączonego Regulaminu RSD i Kodeksu Etyki Doktoranta zależny przesłac na adres e-mail: rsd.umed@gmail.com

Do zobaczenia wkrótce.

Igor Sokołowski
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Program im. Iwanowskiej

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
15

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

 • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
 • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z nauk medycznych do finansowania wyłoniono 7 wniosków, z nauk humanistycznych 4 wnioski, a z nauk rolniczych 2 wnioski. Cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8), Francja (6), Australia i Hiszpania (po 5), Dania, Wielka Brytania i Włochy (po 4). Co cieszy wśród laureatów są aż 44 kobiety, co stanowi 63,76 % zwycięskiej grupy.

Na wnioski w drugiej edycji czekamy do 18 grudnia 2019 r.

Mamy nadzieję, że patronka Programu – prof. Wilhelmina Iwanowska – pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty LINK

Złóż wniosek w programie. LINK

Osoba do kontaktu: Piotr Serafin; e-mail:piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46

VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
3

VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki
Poznań 30.11.2019
Warszawa 7.12.2019
Wrocław 8.12.2019
Kraków 14.12.2019.

Rekrutacja: do 18.10.2019.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY: https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja

Wykłady dla doktorantów w Łódzkim Towarzystwie Naukowym

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności
Paź
1

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni, prowadzonych przez profesorów –  członków ŁTN i uruchomieniu w roku akademickim 2019/2020 kolejnej  jego edycji.

Cykl wykładów  zorganizowany pod tytułem ” Aplikacyjne wymiary badań naukowych” odbywać się będzie raz w miesiącu w czwartki w godz. 16,00-19,00 w siedzibie ŁTN ul. M.Skłodowsiej-Curie 11. Rozpoczęcie 17 października 2019 r. o godz. 16,00.

Zadeklarowane uczestnictwo w tym cyklu wykładów powinno skutkować przynajmniej 70 – procentową obecnością.

W przypadku chęci wzięcia udziału, prosimy o przesłanie/dostarczenie do siedziby ŁTN w terminie do 14 października br. wypełnionego formularza zgłoszenia.

Uczestnictwo w cyklu wykładów ŁTN zalicza 30 godzin seminariów doktoranckich.