Wszystkie artykuły w Dla młodych naukowców

Kongresu Młodych Ludzi Nauki

Posted Opublikowany przez Admin in Dla młodych naukowców
Sty
3

Organizatorzy VI edycji „Kongresu Młodych Ludzi Nauki – wizja, nauka, postęp” zapraszają doktorantów do uczestniczenia w  konferencjach naukowych. Szczegóły : www.doktoranci.com.pl

konferencja

Konkurs stypendium Fundacji Polpharma 2016-2017

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Dla młodych naukowców
Paź
3

Studium Doktoranckie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe w Konkursie Naukowej Fundacji Polpharmy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Studium Doktoranckim Plac Hallera 1; II piętro; pokój 237 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 r. (środa).

Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 1() stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł.

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej.

Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:

 • założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
 • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
 • dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)

Uwzględniając te kryteria uczelnie są zobowiązane do ułożenia listy rankingowej zgłaszanych wniosków.

Prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nic będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji: http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Decyzję o przekazaniu do Fundacji kompletnych, wypełnionych na formularzu wniosków podejmuje rektor Uczelni.

O terminie odbioru wniosków, które nic zostaną przekazane do Fundacji, Studium Doktoranckie poinformuje doktorantów pocztą e-mailową.

Wniosek konkursowy

II edycja Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Dla młodych naukowców
Maj
31

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji  Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU), która odbędzie w dniach 15-18 września 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej: http://kmtamu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 czerwca 2016 r. za pośrednictwem strony:  kmtamu.pl  w zakładce Rejestracja.

Na pytania odpowiada Rada Programowa II edycji KMT AMU: biuro@kmtamu.pl

 

 

Webinary magazynu Science

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności, Dla młodych naukowców
Kwi
22

Zapraszamy Państwa do udziału w dwóch webinarach przygotowanych przez magazyn Science.

Najbliższy już 27.04. o godz. 12.00

Temat:
Metabolic regulation of immunity:
Exploring programs that drive immune development and function
.

Na kolejny zapraszamy 11 maja, również o godz. 12.00.
Temat:

CRISPR/Cas9 in drug discovery:
Applications in target discovery, validation, and hit screening.
Więcej informacji i rejestracja na webinary na stronie: http://bit.ly/1VG8qvr

Łódzkie promuje startupy!

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności, Dla młodych naukowców
Paź
12

Nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności, Dla młodych naukowców
Maj
5

Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, medycznych i matematycznych.
W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

 • pisanie publikacji naukowych,
 • analiza statystyczna wyników badań,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.
KMT AMU odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2015 roku w Domu Pracy Twórczej Mądralin.
Nabór wniosków potrwa do 24 maja 2015 r.
Więcej informacji na stronie: www.kmtamu.pl
W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@kmtamu.pl

Sesja informacyjna dla osób, które planują wyjazd na studia doktoranckie do USA

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Aktualności, Dla młodych naukowców
Lis
1

W dniu 17 listopada br. o godz. 17:00 w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa,; +48 22 10 100 43) odbędzie się sesja informacyjna dla osób, które planują wyjazd na studia doktoranckie do USA. Doradcy opowiedzą co brać pod uwagę przy wyborze uczelni, jak wygląda proces aplikacyjny, do jakich testów trzeba podejść oraz jakie są możliwości sfinansowania nauki – również w ramach stypendiów Fulbrighta.
Organizatorzy serdecznie zapraszają Państwa do uczestniczenia w spotkaniu.

Konferencja „Is the Physician-Scientist Vanishing?”

Posted Opublikowany przez Studium Doktoranckie in Dla młodych naukowców
Kwi
2

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Profesora Andrzeja Górskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, przesyłam zaproszenie do udziału w konferencji zatytułowanej „Is the Physician-Scientist Vanishing?”, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, I piętro).

Jak wiadomo, w ostatnich latach obserwujemy ogromnie niepokojący trend spadku zainteresowania lekarzy podejmowaniem pracy naukowej. Jeśli trend ten się utrzyma, grozi to zahamowaniem postępu nauk medycznych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czołowe periodyki naukowe zwracają uwagę na to zagrożenie i apelują o podjęcie niezbędnych działań.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Polska Akademia Nauk organizuje w/w konferencję, w toku której główny referat wprowadzający wygłosi Andrew I. Schafer, profesor medycyny z Wydziału Hematologii/Onkologii Medycznej Weill Cornell Medical College w Nowym Jorku.

Oprócz prof. Andrew I. Schafera dotychczas swój udział w konferencji jako wykładowcy/uczestnicy panelu potwierdzili następujący eksperci:

 1. Prof. Darrell G. Kirch, Prezes, Association of American Medical Colleges (AAMC), Waszyngton; The Dual Imperative: Transforming Both Health Care and Medical Education;
 2. Prof. Lloyd B. Minor, Dziekan Wydziału Lekarskiego, Stanford University School of Medicine: The Academic Medical Center in the Century of Biomedicine;
 3. Prof. Bernard Charpentier, Członek Rady, Federation of European Academies of Medicine;
 4. Dr Richard Frackowiak, Przewodniczący, Medical Sciences Committee, Science Europe: Training physician scientists – planning for the future;
 5. Tomasz Dyląg, European Commission, Innovative and Personalised Medicine Unit, Directorate for Health Research, DG Research and Innovation; The role of physician scientists from the EU health research perspective;
 6. Prof. dr hab. med. Marian Klinger, Katedra Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego;
 7. Prof. dr hab. Marian Zembala, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Program konferencji znajduje się w przygotowaniu. Aktualne informacje o konferencji są dostępne na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk pod adresem http://www.aktualnosci.pan.pl/index.php/77-uncategorised/1469-miedzynarodowa-konferencja-is-the-physician-scientist-vanishing.

Wstęp na konferencję jest – po uprzednim zgłoszeniu udziału na adres aleksandra.wisniewska@pan.pl – wolny.