Zaproszenie na szkolenie

Posted Opublikowane przez Studium Doktoranckie w Aktualności
Maj
16

INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE

Warszawa, 31 maja 2017

Szkolenie ma na celu:

  • Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).
  • Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.
  • Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
  • Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

SZKOLENIE POPROWADZI:
dr Piotr SiudaDoktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca na kierunku Humanistyka drugiej generacji tej uczelni.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

  • Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.
  • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.
  • Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.
  • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
  • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.
  • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

PROGRAM

I. Narzędzia ułatwiające pracę naukową.
1. Menadżery bibliografii i narzędzia ułatwiające pisanie.
2. Proces pisania tekstów naukowych.
3. Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
4. Zarządzanie notatkami i definicjami.
5. Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.
6. Analiza danych i tekstu.
7. Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.
8. Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
9. Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
10. Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań
11. Wizualizacja danych ilościowych – Datawrapper i RAW.
12. Gephi, Palladio i Circos. Wizualizowanie sieci i relacji.

II. Internet jako medium komunikacji naukowej.
1. Blog i blogosfera naukowa – próba definicji (funkcje blogów naukowych; jak założyć bloga i o czym pamiętać; interakcja z czytelnikami; zalety i wady naukowego blogowania).
2. Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
3. Liczba cytowań i indeks Hirscha.
4. Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić czy prace są w nim widoczne?
5. „Publish or Perish”.

III. Internet jako źródło informacji w badaniach naukowych.
1. Czym są naukowe serwisy wyszukiwawcze? Charakterystyka, typologia, przykłady.
2. Rodzaje zasobów naukowych – typologia.
3. Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji (artykuły, czasopisma, doktoraty, książki, referaty, sprawozdania itp.).
4. Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Harmonogram szkolenia:

9:00 – otwarcie rejestracji
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć (w tym przerwa na kawę)
17:00 – zakończenie szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 31 maja 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
690 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu nadesłanym do dnia 19 maja 2017 r.
790 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu nadesłanym od dnia 20 maja 2017 r.

Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem – formularz w załączeniu
bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/in/formularz_cc.php

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory