Studium doktoranckie

Studium doktoranckie

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Kurt Vonnegut


Studium doktoranckie

Studium doktoranckie

Studia doktoranckie mają na celu podniesienie poziomu wiedzy naukowej, umożliwiającej prowadzenie badań naukowych oraz obronę rozprawy doktorskiej…


Aktualności...

Gazeta

  • Komunikat
    Szanowni Państwo,    W związku z  USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM I OCHRONIE MAŁOLETNICH oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przedkładania zaświadczeń z rejestrów karnych oraz weryfikacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi osób dopuszczanych do realizacji zadań objętych ochroną przed dopuszczeniem doktoranta do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem ...
więcej...

Seminaria...

seminaria

  • Wykłady dla doktorantów w Łódzkim Towarzystwie Naukowym – 2021/2022
    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni, prowadzonych przez profesorów – członków ŁTN i uruchomieniu w roku akademickim 2021/2022 XIII edycji tej alternatywnej formy kontaktu młodych naukowców z doświadczonymi badaczami. Cykl wykładów 30-godzinnych (10 spotkań) zorganizowany pod wspólnym tytułem ” Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty (nie)zrównoważonego ...
więcej...

Kontakt...

dane-teleadresowe

Centrum Obsługi Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-647 Łódź, Plac Hallera 1
(piętro II, pokoje: 236 i 237)

więcej...