Dziedziny i dyscypliny na studiach doktoranckich

Studia doktoranckie prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w następujących dyscyplinach naukowych:

  1. nauki farmaceutyczne,
  2. nauki medyczne,
  3. nauki o zdrowiu.
Wydrukuj strone
Do gory
Do gory