Warunki dokonywania opłat

Doktoranci studiów doktoranckich  dokonują wymaganych opłat
WYŁĄCZNIE w formie bezgotówkowej
na konto Centrum Obsługi Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
ING Bank Śląski Nr 76 1050 1461 1000 0022 8508 7504

z odpowiednimi adnotacjami:

 1. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji uczestnika studiów doktoranckich – imię i nazwisko doktoranta;
 2. Wpłata (I / II / III / IV raty – wpisać odpowiednie) za niestacjonarne studia doktoranckie – imię i nazwisko doktoranta.

Wysokość opłat:

 • opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta – 25,50 zł 
 • wysokość raty określona jest w podpisanej przez każdego doktoranta umowie o odpłatne kształcenie w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich.

W celu otrzymania faktury vat za dokonaną wpłatę należy pobrać, że strony Centrum Obsługi Doktorantów (zakładka dla doktorantówà do pobrania) druk zlecenia do wystawienia faktury, wypełnić go, odręcznie podpisać i dostarczyć do Centrum Obsługo Doktorantów:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej na adres:
  Centrum Obsługi Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Plac Hallera 1
  90-647 Łódź
 • mailowo po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego i PODPISANEGO ODRĘCZNIE zlecenia.

Faktury Vat wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania na rachunku bankowym Centrum Obsługi Doktorantów.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory