Wykłady dla doktorantów w Łódzkim Towarzystwie Naukowym – 2021/2022

Posted Opublikowane przez Studium Doktoranckie w Aktualności, Seminaria
wrz
23

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu wykładów dla doktorantów łódzkich uczelni, prowadzonych przez profesorów – członków ŁTN i uruchomieniu w roku akademickim 2021/2022 XIII edycji tej alternatywnej formy kontaktu młodych naukowców z doświadczonymi badaczami.

Cykl wykładów 30-godzinnych (10 spotkań) zorganizowany pod wspólnym tytułem ” Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty (nie)zrównoważonego rozwoju”. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 16:00-19:00 w trybie bezpośrednich spotkań w siedzibie ŁTN. Obejmować będą wykład, dyskusję i spotkanie z profesorem prowadzącym wykład. W przypadku pogorszenia się warunków epidemicznych i wprowadzenia zaostrzeń sanitarnych będą prowadzone on-line

Zadeklarowane uczestnictwo w tym cyklu wykładów powinno skutkować przynajmniej 70 – procentową obecnością.
Zgłoszenie uczestnictwa Za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie www.ltn.lodz.pl. Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres biuro@ltn.lodz.pl; pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, tel. 661 626 200).

Termin zgłoszeń: do 15 października 2021 roku.

Rozpoczęcie wykładów: 28 października 2021 r. o godz. 16:00.
Uczestnictwo w cyklu wykładów ŁTN zalicza 30 godzin seminariów doktoranckich doktorantom studiów doktoranckich oraz 15 godzin doktorantom Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory